Prijavite se za besplatnu edukaciju

KONFERENCIJA JE BODOVANA-5 BODOVA

U sklopu Sajma, i to 21.09.2019 u terminu 10:30-14:30, bit
će održana, naučno stručna konferencija estetske hirurgije i
kozmetologije.

 

DRAFT AGENDA

10:30-11:00  Registracija učesnika i uvodno obraćanje

11:00-11:40  Gdje je granica kozmetskog i hiruškog uljepšavanja lica, Prof dr. sci Reuf Karabeg

11:40-12:20  Novosti u kozmetskoj medicini, Dr.sc.Željko Rotim dr.med.dent.

12:20-13:00  NLO-Komplikacije u kozmetskoj hirurgiji,  Prim. Dr. Miroslav Kinčl

13:00-13:30  Pauza

13:30-14:30  Panel diskusija na temu konferencije

 

Predavanja će biti bodovana od strane Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo prema važećem Pravilniku o zajedničkim kriterijama i postupcima stručnog usavršavanja ljekara u FBiH.
Svi učesnici konferencije će biti bodovani sa 5 bodova.

 

PREDAVAČI

SLOBODAN ULAZ UZ OBAVEZNU REGISTRACIJU

Napomena: Sve prijavljene učesnike, organizatori će kontaktirati o prihvatanju registracije.

Za pomoć pri popunjavanju obrasca, pozovite nas:

+387 36 578 259

Close Menu