SARAJEVO, HOTEL HILLS 04.-05.06.2022.

duško škorić: EFIKASNO RJEŠAVANJE REKLAMACIJA

Duško Škorić iz Novog Sada je trener poslovnih vještina sa dugogodišnjim iskustvom i stručnjak iz oblasti vještina komunikacije sa klijentima i vještinama prodaje. Iskustvo je stekao radeći za nekoliko međunarodnih kompanija i do sada je održao više stotina treninga.

BESPLATNO PREDAVANJE – EFIKASNO RJEŠAVANJE REKLAMACIJA

  • Kako efikanso preduhitriti žalbu klijenta
  • Koraci u efikasnom rješavanju reklamacije
  • Kako negativnu emociju pretvoriti u pozitivnu

Sajam BeautiFUL2022 – 04.-05.06.2022 godine – Hotel Hills, Sarajevo 

Predavanje je 04.06.2022 u 19:00h

 BESPLATNO UZ PRIJAVU

Na sajmu BeautiFUL2022 Duško Škorić trener poslovnih vještina imat će jednosatno drženje sa poslodavcima koji žele da nauče trikove poslovnih vještina i unaprijede svoje poslovanje na adekvatan način! Za sve zainteresovane druženje/prezentacija je BESPLATNA, a prijava za dolazak je obavezna.

Tema na kojoj će biti fokus je rješavanje reklamacije. Reklamacijom vam klijent daje drugu šansu. Na Vama je da tu šansu iskoristite, ili propustite. Da sačuvate klijenta, ili da ga pošaljete kod konkurencije.

80% klijenata koji imaju reklamacije ostat će vaši klijenti, ako je riješite na odgovarajući način. Klijent kome ste uspješno riješili reklamaciju je lojalniji od onoga koji nema reklamacija. Savladajte efikasne tehnike rješavanja reklamacija i pretvorite nezadovoljnog klijenta u lojalnog.

prijavite se

predavanje: EFIKASNO RJEŠAVANJE REKLAMACIJA

Close Menu